Heeft u een klacht?

Houtweb streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Mocht er desondanks toch iets niet geheel naar wens zijn dan kunt u bij ons een klacht indienen.

Stuur uw klacht naar:

  • Per email naar:
info@houtweb.nl
  • Per post naar:
Houtweb.nl
Postbus 94
5490 AB  Sint-Oedenrode
Nederland

Vermeld het volgende bij uw klacht:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres.
  • Uw debiteurnummer en/of het factuurnummer.
  • Duidelijke omschrijving van de klacht.

Voeg indien mogelijk een of meer foto’s toe om de klacht te verduidelijken.

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bericht hierover.


Geschillencommissie Thuiswinkel

Als uw klacht niet in goed onderling overleg opgelost kan worden kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.
Deze organisatie doet een bindende uitspraak over het geschil. De Geschillencommissie Thuiswinkel brengt u euro 25,00 klachtgeld in rekening.

Geschillencommissie Thuiswinkel
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
Tel. 0031 (0)70-3105310


Terug naar vorige pagina